MAX-CAR - akcesoria motocyklowe, części do motocykli, quadów i skuterów

Jesteś tutaj > Strona główna > Regulamin

Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE MAX-CAR.pl

 

1. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 

   1. Do skutecznego złożenia zamówienia niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 5.5), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia w sklepie internetowym MAX-CAR
 1. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego produktów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT), jest wyrażona w złotych polskich i jest ona wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 4. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty. Sprzedający oświadcza , że istnieje możliwość sprzedaży rzeczy używanej - o czym zobowiązuje się poiformować w opisie przedmiotu - dotyczy to głównie sprzedawanych pojazdów.
 5. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Kupujący zostanie o tym poinformowany. Do kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania, lub anulowania całości zamówienia. W ofercie pojawiają się również przedmioty, których sprzedający nie ma na stanie i są one do zamówienia - Aby sprawdzić statut magazynowy danej rzeczy należy zapoznać się z opisem produktu . 
 6. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych ta formą sprzedaży.

 

2. TRANSAKCJA

 1. Zamówienia w naszym sklepie internetowym można dokonywać poprzez:
  • strony internetowe sklepu  - po dokonaniu rejestracji 
  • meilowo - na meila ifo@max-car.pl
 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.
 3. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271) kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru. W przypadku zwrotu towaru Kupujący zobowiązany jest poinformować o zamiarze odstąpienia od umowy Sprzedającego drogą mailową na adres reklamacje@neo24.pl. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania, tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, NEO24.PL zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub obniżenia zwracanej kwoty. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru NEO24.PL Sp. z o.o. zwróci Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego sprzętu oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle na adres Kupującego. Kupujący po otrzymaniu faktury korygującej jest zobowiązany do podpisania kopii i odesłania jej na adres NEO24.PL Sp. z o.o.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego w terminie do 14 dni roboczych od daty powtórnego przyjęcia towaru przez Sprzedającego.

3. PŁATNOŚĆ

 1. W naszym sklepie internetowym  istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
  • Przelew na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na konto MAX-CAR . Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu konta naszego konta.
  • Płatność za pobraniem - wybierając tą metodę Kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania w wysokości 5 zł + 1% wartości zamówienia. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po telefonicznym potwierdzeniu zamówienia przez Operatora sklepu NEO24.PL
 2. Płatność w systemie ratalnym

  • Płatność gotówką w kasie - dotyczy zamówień odbieranych w Punktach Wydań Osobistych, gdzie Kupujący może zapłacić za zamówienie w kasie, w momencie odbioru towaru.
 3. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu gotówki na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem na konto Sprzedającego), pozytywny wynik autoryzacji (w przypadku płatności kartą kredytową ) lub poinformowanie Sprzedającego przez bank finalnej akceptacji wniosku kredytowego, złożonego przez Kupującego, oraz podpisaniu umowy kredytowej.
 4. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu. W przypadku płatności za pobraniem do ceny końcowej doliczany jest 5zł kosztów manipulacyjnych + 1% wartości zamówienia,
 5. 4. DOSTAWA
 6. Czas wysyłki produktów jest oznaczony na stronach internetowych naszego sklepu. Towary zostały podzielone na trzy grupy: towary z czasem wysyłki do 48 godzin, towary wysyłane do 9 dni,  towary na zamówienie - czas będzie oznaczony przez operatora sklepu . Sklep internetowy dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora sklepu internetowego . Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 48 godzin następujących po sobie dni roboczych.
 7. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z pocztą polską lub firmą UPS. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
 8. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stronę internetową firmy UPS , poczta polska nie świadczy takich usług.
 9. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w jednym z siedziby firmy.  Po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru. W momencie odbioru osobistego koszty dostawy wynoszą 0 zł
 10. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.
 11. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokłu zobowiązany jest posiadać kurier) , zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden produkt należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie na magazynie MAX-CAR zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować wg zasad gwarancji.
 12. Koszt dostawy towaru jest uzależniony od objętości produktów i wynosi odpowiednio:
  Objętość produktu Koszt przesyłki
  do 0,15 m3   19 zł
  0,15-0,2 m3   24 zł
  0,2-0,3 m3   60 zł
  0,3-0,5 m3 70 zł
  0,5 - 1 m3 98 zł
  pow. 1 m3 130 zł
  W momencie otrzymania towaru Kupujący musi potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się jego własnością.

 

5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz.1495) Kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Sprzęt należy odesłać na własny koszt na nasz adres, po uprzednim poinformowaniu o tym Sprzedającego.
 4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym MAX-CAR.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę MAX-CAR danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami ). MAX-CAR informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia zamówienia oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez naszą firmę dane osobowe, ich zmiany lub  całkowitego usunięcia z systemu.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
 7. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym firmy MAX-CAR oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.
 8. Zgodnie z Art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Klient zobowiązany jest do nieumieszczania w witrynie sklepu treści o charakterze bezprawnym.

Każdy klient naszgo sklepu ma prawo wystawić komentarz do każdej zakupionej rzeczy , wszystkie komentarze będą brały udział w akcjach promocyjno-marketingowych - tj: każdy właściciel  komentarza będzie brał udział w losowaniu nagród . Komentarze są podstawą do naliczania rabatów przy kolejnych zamówieniach

Twój koszyk

Brak produktów w koszyku

Logowanie