MAX-CAR - akcesoria motocyklowe, części do motocykli, quadów i skuterów

Jesteś tutaj > Strona główna > Regulamin

Regulamin

Wstęp


 1. Auto Handel Komis „Max-Car” Paweł Jaszczak z siedzibą w Starych Bielicach, adres: 76-039 Biesiekierz, Stare Bielice 2, działa na rynku pod nazwą MAX-CAR i umożliwia rezerwację w wybranym miejscu sprzedaży lub kupowanie, towarów i usług (produkty), przy pomocy sieci: elektronicznej (internet - pod adresem www.max-car.pl) lub telefonicznej (numer telefonu 943465916) – sklep.

 2. Administratorem danych osobowych jest Auto Handel Komis „Max-Car” Paweł Jaszczak, 76-039 Biesiekierz, Stare Bielice 2

 3. Regulamin określa zasady kupowania lub rezerwacji produktów w sklepie.


Kupowanie/Rezerwacja


 1. Sklep przy pomocy sieci elektronicznej lub telefonicznej umożliwia:

 • kupowanie z oferty sklepu towarów i usług (produktów),

 • rezerwację produktów z oferty sklepu w wybranym miejscu sprzedaży.

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze sklepu (Klient), a www.akcesoria-motocyklowe.max-car.pl (Sprzedający).

 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi faktury VAT lub specyfikacji nabywanych produktów wraz z dostawą produktów. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się Ustawę z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 3. W przypadku rezerwacji produktów w wybranym miejscu sprzedaży umowa sprzedaży zostaje zawarta przez Klienta w sklepie fizycznym firmy MAX-CAR. Utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych w sklepie fizycznym MAX-CAR następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi paragonu fiskalnego lub - na jego życzenie - faktury VAT wraz z wydaniem produktów. Do umów zawieranych w sklepach fizycznych firmy Max-Car nie stosuje się przepisów Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 4. Klient dokonuje zakupów w sklepie internetowym MAX-CAR.PL, poprzez złożenie zamówienia:

 • przy pomocy modułu zakupu sklepu internetowego,

 • za pośrednictwem poczty e-mail,

 • telefonicznie w sklepie fizycznym.

 1. Klient może zamówić:

 • produkty w ramach sprzedaży na odległość

 • rezerwację produktów w celu ich nabycia w siedzibie firmy.

  Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail zatytułowany „Zamówienie (nr zamówienia) - potwierdzenie realizacji”-zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia w ramach sprzedaży na odległość.

 1. Informacja o cenie w sklepie internetowym podawana na stronie www.akcesoria-motocyklowe.max-car.pl lub telefonicznie ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - od momentu otrzymania przez klienta e-maila zatytułowanego „Zamówienie (nr zamówienia) - potwierdzenie realizacji” w toku przyjmowania zamówienia zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu lub zawierającego potwierdzenie zakresu rezerwacji produktów w celu ich nabycia w siedzibie firmy MAX-CAR, aż do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia drogą mailową.

 2. W przypadku:

 • sprzedaży za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość,

 • rezerwacji produktów w celu ich nabycia w wybranym miejscu Sprzedający może kontaktować się z Klientem telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia. Jeżeli uzyskanie kontaktu telefonicznego z Klientem nie będzie możliwe w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpłynięcia zamówienia do sklepu, zamówienie może zostać anulowane lub jego realizacja wstrzymana.

 1. Informacje o produktach w sklepie m.in. opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 K.C., zgodnie z warunkami Regulaminu.

 2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

 3. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia, zamawiane lub rezerwowane produkty są dostępne w magazynach firmy lub jej dostawców.

 4. Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej. Zamówienia składane przez jednego Klienta na więcej niż dwie sztuki tego samego produktu mogą zostać przez Sprzedającego anulowane lub realizowane na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

 5. Klient płaci cenę za zamówione/zarezerwowane produkty:

 • przy sprzedaży na odległość – gotówką, w momencie odbioru

 • przelewem bankowym,

 • przy pomocy płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym eCard przed dostawą,

 • przy sprzedaży w sklepie fizycznym firmy Max-Car - gotówką,

 • na raty w sklepie – po wcześniejszym uruchomieniu kredytu,

 • kartą płatniczą,

 • przelewem bankowym.

  W przypadku korzystania przez klienta z rabatów dostępnych w sklepie internetowym, Klient zostanie odrębnie powiadomiony w trakcie składania zamówienia/rezerwacji o możliwości wykorzystywania rabatu przy zakupie produktów w sklepie.


Dostawa/Odbiór


 1. Termin realizacji zamówienia w sklepie, umieszczony na podsumowaniu zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania produktów do wysyłki Klientowi. Ostateczny (wiążący) czas odbioru jest potwierdzany podczas kontaktu sklepu z Klientem.

 2. Produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej UPS albo w przypadku ich rezerwacji są odbierane bezpośrednio przez Klienta sklepie fizycznym firmy MAX-CAR. Ewentualne opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie zamawiania /rezerwacji.


Gwarancja, Reklamacje i Zwroty


 1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej (gdy występuje) bądź po pobraniu odpowiedniego pliku ze strony: www.akcesoria-motocyklowe.max-car.pl

 2. Klient przy dostawie produktów zobowiązany jest sprawdzić ich stan, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne produktów i/lub przesyłki powstałe podczas transportu powinny być zgłoszone pisemnie w obecności osoby dostarczającej produkt.

 3. W przypadku posiadania przez produkty wad, w szczególności o charakterze niezgodności towaru z umową reklamacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami można składać: w autoryzowanych serwisach producentów poszczególnych produktów wskazanych w kartach gwarancyjnych oraz w sklepie fizycznym firmy Max-Car. Dział Obsługi Klienta dodatkowo udziela telefonicznych informacji o sposobie odsyłania reklamowanego towaru i składaniu reklamacji.

 4. Klient zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej przy pomocy środków porozumiewania się na odległość (poza zakupem w siedzibie firmy) bez podania przyczyny, w ciągu 10 dni od daty wydania produktu. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży produktu. Szczegółowe warunki odstąpienia od umowy są określone w zakładce Gwarancja i zwroty. Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.

 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, nie przysługuje wobec:

 • nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

 • świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

 1. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.


Pozostałe


 1. Zdjęcia produktów umieszczane w sklepie są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Zdjęcia i opisy umieszczane przy poszczególnych produktach nie pochodzą od firmy, a dostarczane są przed producentów produktów umieszczanych na zdjęciach.

 2. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie są przetwarzane przez firmę, wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

 3. Klient składając zamówienie zgadza się na korzystanie ze sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu - w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz zgadza się na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną", zgodnie z niniejszym regulaminem. Klient, który nie zgadza się na powyższe zobowiązania, nie powinien składać zamówienia.

 4. Szczegółowe czynności związane z realizacją usług w sklepie, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu internetowego sklepu i stanowią integralna cześć niniejszego regulaminu.

 5. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

Twój koszyk

Brak produktów w koszyku

Logowanie